Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiHep daha ileriye…

TAYSAD’ın önünde heyecan verici daha çok uzun yıllar  ve kat edilecek çok yol var...

 

 

Alper Kanca

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Otomobil endüstrisi için hangi geleceği hayal edebileceğimiz önemli değil, muhtemelen her zaman sürdürülebilirlik, yüksek maliyetler, değişen tüketici talebi ve düzenlemelerle boğuşacağız. Bu, teknolojinin giderek daha fazla önem kazandığı, yeni standartlar ve kamusal taleplerin daha sıkı hale geldiği ve her geçen gün daha fazla şirketin dünya çapında yeni pazarları kovaladığı işimizin doğasıdır.

Ancak bu durumu kavrayan, anlayan ve önümüzdeki 10 yıl boyunca üstün oldukları parçaları, ürünleri ve hizmetleri en etkin şekilde tasarlamaya, üretmeye ve pazarlamaya odaklanan şirketler geleceğin dünyasında iyi konumda olacaklar.

Teknolojinin baş döndürücü hızına paralel olarak farklılaşan pazar dinamikleri karşısında tedarik sanayisi de değişen müşteri beklentileri, yeni iş modelleri ve eğilimler doğrultusunda yenileniyor. TAYSAD geleceğin rekabetçi alanlarına, hızla değişen otomotiv sektörüne ve baş döndürücü gelişmeler içindeki teknolojiye uyum sağlamak için değişimi daha iyi takip etmeye ve tedarik sanayisini bu doğrultuda yönlendirmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Bugün dünyanın her tarafında üyelerimizi görmek mümkün

Hem TAYSAD hem Türk otomotiv sanayi, yaşanan tüm olumsuzluklara, siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelere rağmen bugün küresel bir oyuncu haline geldi. 10 yıl önce yurt dışında sadece satış olarak değil, üretim, dağıtım tesisi olan üyelerimizin sayısı yok denecek kadar azdı. Dernek olarak üyelerimizi zaman zaman yurt dışına götürerek cesaretlendirdik. Bu 10 yıl içinde sektör kendini çok geliştirdi. 

Bugün dünyanın her tarafında üyelerimizi görmek mümkün. Tüm bunlar yıllar önce TAYSAD’ın faaliyetleri ve üyelerimizin gayretleri ve çalışmaları sayesinde gerçekleşti. Üyelerimizin büyük çoğunluğu bugün Avrupa’nın ve dünyanın bir çok yerindez rahat haraket eden, uluslararası firmalar haline dönüştüler. Bu 10 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında Türk otomotiv tedarik sanayinin büyük bir kazanımıdır. Bunda da TAYSAD’ın etkisi büyüktür.

On yıllar önce uluslararası firmaları yerinde ziyaret etmemiz, onlarla tedarikçi günleri yapmamız, uluslararası fuarlar da üyelerimizle birlikte yer almamız gibi faaliyetlerimiz bugünkü cesaretimizin ve güvenimizin oluşmasına fayda sağladı.

10 yıl önce TAYSAD üyelerini Türkiye’deki OEM’ler ile kıyasladığımızda gerek yönetim bilgisi, gerek yönetim tarzı, gerekse üretim ve teknoloji açısından aralarında ciddi farklar vardı. OEM’ler tedarik sanayicilerinden çok daha ileri bir noktadaydı. 2010’dan 2020’ye gelip tekrar bir kıyaslama yaptığımızda TAYSAD üyesi tedarik sanayicileri bir çok noktada Türkiye’deki OEM’lerle aynı seviyelere geldiler. Üretim teknolojileri, yönetim teknikleri açısından kendi müşterileri açısından önemli bir noktaya kendilerini taşıdılar.

TAYSAD ve tedarikçiler olarak teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Küresel düzeyde iş yapıyoruz, yetkin insan kaynağı ile çalışıyoruz. Yöneticilerimizin nitelikleri de son 10 yılda çok arttı. Bu çok önemli bir gelişmedir.

TAYSAD bugün, yurt içi ve yurt dışında sahip olduğu geniş paydaş kitlesiyle etkileşim ve iş birliği içinde varlık gösteren bir konuma ulaştı. Geçmişte olduğu gibi, gelecekteki tüm başarılarımız da, ancak tüm paydaşlarımızın katkısı, güveni ve desteği ile mümkün olabilecektir.

Sevgi ve Saygılarımla,