Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiMÜKEMMEL OTOMOBİL A.Ş.

VAROL KARSLIOĞLU

Yeni bir yılın başlarında, siz değerli yatırımcılara her bakımdan güven veren ve getiri açısından son derece cazip görünen bir şirket olan “MÜKEMMEL OTOMOBİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin” bir değerlendirmesini sunuyoruz. 

 

 

Temel göstergeleri, bu şirketin 1999 sürüş yılındaki  satışlarının ve karlılığının yüksek bir performans göstereceğini, satışlarının binlerce sorunsuz kilometreye ulaşacağını, yüksek vites ve düşük üretim maliyeti sonucunda sürüş karlılığının yüksek olacağını şirketin “yol sonunda” hissedarlarına yüksek oranda sürüş keyfi temettüsü dağıtacağına işaret ediyor. 

Yatırım kararlarınızda, düşük risk ve yüksek getiri vaadeden bu “şirkete” ilgisiz kalmayacağınızı umarak şirketi organizasyonu ve işleyişi itibariyle tanıtıyoruz.

ÜRETİM

Üretim olmadan satılacak bir ürün ve satış olamayacağı gerçeğinden hareket ederek önce üretim bölümüne bir bakalım:

Pazarın ihtiyaçlarına göre çeşitli ölçülerde güç ve tork üretilen bu bölümün sorumlusu Otto Motor; sorumluluklarının bilincinde ve çok sistematik ve verimli çalışan bir yönetici.

Ekibiyle birlikte; Gaz pedalı aracılığıyla gelen isteklere milisaniyeler içinde cevap verecek kadar esnek ve hızlı çalışabilen Motor, şirketin Genel Müdürü olan Dikkatli Sürücü ile de en çok iletişim kuran yönetici konumunda. 

Üretim bölümündeki organizasyon yapısı, altı ayrı hattında (silindirdeki) ve her hattaki her bir vardiyada (dört zamanın her birinde) işlerin zamanında ve planlamaya uygun yürümesini sağlar. Eksantrik Milinin yönetimindeki Üretim Mühendisliği Bölümü, her bir hat ve vardiyaya doğru müdahaleleri zamanında yaparak, üretimin standart zamanlarda ve en az fireyle gerçekleşmesinde kilit bir rol oynar.

Ayrıca yeni geliştirilen esnek üretim modeli sayesinde, talebin düşük olduğu dönemlerde altı üretim silindirinden üçünü devre dışı bırakarak üretim maliyetlerini düşürmek ve bu arada çevre kirliliğini de azaltmak mümkün.

Tam kapasiteyle çalışıldığı zaman bile, Egsoz Sistemi’nin yönetimindeki Arıtma ve Çevre Koruma Bölümü, tüm üretim atıklarının, ses kirliliği dahil, çevreye en az zararı vermesini sağlayan modern bir teknolojiye sahip.

Enjeksiyon Sistemi’nin yönetimindeki Satınalma ve Lojistik Bölümü, en ucuz ve verimli girdi (benzin ve hava) tedarikinde son derece başarılı olup planlanan üretim seviyesi için gereken girdi miktarı kadar alım yaparak, herhangi bir kaynak israfına fırsat vermez. 

Krank Mili tarafından yönetilen Montaj Bölümü, altı ayrı üretim hattından gelen güç parçalarını  birleştirilerek, paketlenmeye hazır  mamul haline getirir. 

Volan Dişlisi’nin yönetimindeki Kalite Kontrol ve Paketleme Bölümü; üretilen “güçlerin” pürüzsüz ve homojen bir şekilde Satış ve Pazarlama Bölümü’ne gönderilmesi için gerekli kontrol ve düzeltmeleri  yaptıktan sonra paketleyerek Tork Konvertörü’nün sorumluluğundaki Kargo Dağıtım Bölümü vasıtasıyla Satış ve Pazarlama Bölümü’ne gönderir. 

SATIŞ VE PAZARLAMA

Üretilen güç ve tork ürünlerinin Satış ve Pazarlama’ya tesliminden sonra Mükemmel Otomobil A.Ş.’nin faaliyet sürecinin ikinci bölümü başlar: Bu ürünlerin piyasaya sunulması. Müşterilerin hepsinin adı “yol” olsa da bu çok genel bir tanımlamadır. Otoyol, asfalt, toprak, parke, stabilize gibi değişik karakter ve beklentilere sahip müşterilere uygun ürünleri doğru zamanda sunabilmek için, piyasa “zemininin” nabzını her an elde tutmak gerekir.

Üretim Bölümü, üretilen güç stoklarını Kargo Dağıtım vasıtasıyla Satış ve Pazarlama’nın bir alt birimi olan; Otomatik Şanzıman’ın yönetimindeki Pazarlama Bölümü’ne gönderdikten sonra bu ürünler, tekerleklere iletilerek “pazara” sunulur. Lastik adı verilen ve “müşteriyle“ her zaman direkt temas halinde olan “satış” elemanları, nihai satışı gerçekleştirerek zinciri tamamlarlar.

Hidrolik Direksiyon’un sorumluluğundaki Satış Bölümü’nün, kendisine bağlı satış kadrolarını, yani lastikleri doğru ve zamanında ve zorluk ve çatışmalara yol açmadan yönlendirmesi, her an, doğru müşterilerin ziyaret edilmesi, yani şirketin talep yolu üzerinde kalabilmesi, ”pazarın dışına itilmemesi” açısından çok önemlidir.

Müşterilerin talepleri kadar genel ekonomik koşulların seyri de, istenilen satış “hızına” ulaşmak açısından çok belirleyicidir:

Piyasanın D konumunda yani Dertsiz olduğu normal koşullarda, Üretim Bölümü’nden gelen ürünler, stok oluşumuna yol açılmadan “satılabilir”. Ancak ekonominin “yokuşlu” dönemlerinde, aynı satış hacmine ulaşmak genellikle mümkün olmaz ve 1. ya da 2. vitese düşmek kaçınılmaz hale gelebilir.

Hatta  geçici ve kısa süreli de olsa; satışları P yani Paydos konumuna almak ya da negatif satış yapmak yani müşterilerden iade almak ve vitesi R yani Rücu (geri) konumuna almak bile zorunlu hale gelebilir.   

Mükemmel Otomobil A.Ş., köklü, yerleşmiş bir şirket. Öyle ki Satış ve Pazarlama Bölümü, özellikle Sayın Otomatik Şanzıman ve elemanları ”yolların” verdiği tecrübeyle; bir taraftan Genel Müdür’ün, Dikkatli Sürücü’nün hangi durumlarda neler düşündüğünü ve hissettiğini algılar hale gelmiş, bir taraftan da yolların, yani müşterilerin huylarına ve tepkilerine  uyum sağlamayı öğrenmiş, iyice “adaptif” bir  yetenek sahibi olmuştur.

MALİ İŞLER VE RİSK KONTROL

Herşey yolundayken, piyasanın zemini kuru ve sağlamken ve de satışların “hızı” tatmin edici iken,  Mükemmel Otomobil A.Ş., Fren Sistemi’nin yönetimindeki Risk Takip ve Kontrol Bölümü’ne en azından görünürde yapacak pek bir iş kalmaz. Ancak Tempomat, ABS, ve ASR gibi kontrolörler ve bunlara bağlı uzmanlar, satışların en iyi ve en hızlı olduğu dönemlerde bile, risk göstergelerini tavizsiz bir dikkatle izleyerek, müşterilere tanınan teminat ve risk limitlerinin aşılmamasına özen gösterirler. Örneğin; ABS ve ASR direkt satış elemanlarının, yani lastiklerin ve onların şefi olan Tekerleklerin hareketlerini dikkatle izler ve ölçer. Bunlardan birinin, diğer üçüyle ve genel satış politikasıyla uyumsuz bir hareketini tespit ettiğinde gerekli uyarı ve müdahalelerde bulunur. Tekerleklerin ve lastiklerin “davranışlarını” izlemek özellikle; kaypak ve kaygan tipli müşteriler söz konusu olduğunda çok önemlidir.

Ancak bazen işler öyle kötü olur ki; o zaman da, değil satış yapmak, piyasaya yapılmış satışların bedellerini bir an önce tahsil etmek, yapılması gereken tek şey olur. Yol piyasasına, yüksek sürat ve kinetik enerji olarak verilmiş olan “ürünlerin” parasının bir an önce derin lastik izi ve ısı enerjisi şeklinde tahsil edilmesi ya da malların geri alınması gerekebilir hatta kaçınılmaz hale gelebilir.

Ama hiç bir aksilik ya da sorun yokken bile Mali İşler, yolculukla ilgili tüm verileri kontrol altında tutar. Board Computer ve Dashboard tarafından sunulan raporları  izleyerek, herhangi bir hedef sapması ya da hatalı karar durumunda Genel Müdür’e, Bay Sürücü’ye bile hayır deme yetkisine sahiptir. EMM (Electronic Motor Management) sorumluluğundaki Bilgi İşlem Bölümü, tüm raporlamaların zamanında ve doğru olarak yapılması için gereken yazılım ve donanım olanaklarına sahiptir.

SONUÇ

Bu tanıtımından da anlaşılacağı üzere; Mükemmel Otomobil A.Ş.; iyi organize olmuş başarılı bir şirket. Fark ettiğiniz gibi en az Genel Müdür’den söz ettik. Çünkü o bir koordinatör ve şirketin genel hedeflerini ve stratejisini belirlemek ve yolcuları yani hissedarları taahhüt edilen hedeflere taşımak dışında işleyişe gereksiz müdahalelerde bulunmaz. Hatta bazen Tempomat’a vekalet vererek ve yolculuğu “dışarıdan” izleyebilir ve sadece kritik durumlarda müdahalelerde bulunması yeterlidir. 

Bunun dışında, tüm bölümler yetki ve sorumluluklarının bilincinde olup uyum içinde çalışırlar.

Siz böyle bir şirkete yatırım yapmak istemez misiniz? O halde buyurun arka koltuğa ve Genel Müdür’e söyleyin gitmek istediğiniz yeri.