Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiYeni Normalimiz "Sırada Ne Var" Sorusu

Sektörümüzün yaşadığı tecrübeler, alınan kısa vadeli tedbirlerin onlarca yıl süren değişikliklere yol açtığını öğretiyor. Yeni normali anlayan ve bunlara göre hareket eden imalatçılar büyüme için geniş fırsatlara sahip olabilirler.
 

 

Alper Kanca

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Bugünlerde “Covid-19 salgını ne kadar sürecek?” konusundan daha çok “sırada ne var?” sorusunun cevabına odaklanmalıyız. Otomotiv endüstrisi küresel olarak Covid-19 öncesi konumuna geri dönmeye çalışırken ele alınması gereken önemli noktaları değerlendirmeliyiz.


Covid-19 salgını üreticileri beklenmedik ve benzeri görülmemiş bir şekilde etkiledi. Modern imalat tarihinde ilk kez, talep, arz ve işgücü mevcudiyeti küresel olarak aynı anda etkiledi. OEM’ler için küresel üretim durdu, tedarik zinciri kritik bir şekilde kesintiye uğradı. Çoğu pazarlarda satış kanalları işlevini yerine getiremedi.
Covid-19 salgını sonrası iş yapma biçimlerimiz ve normallerimiz değişmeye başladı. Tam bu noktada üç önemli noktanın altını çizerek, geleceği karşılayabilmenin ip uçlarını aralamak istiyorum. Geleceğimizi yeniden belirlerken ilk olarak gelecekte büyüme için fırsatların neler olduğuna odaklanmalıyız. Gelecekte eğer büyüme için fırsatlar varsa, bunun hangi alanlarda ve bölgelerde olacağını ele almalıyız. Bana göre ikinci önemli nokta, “Yeni Normal” ne olacak? Bu konu bizim stratejik yol haritalarımızda nasıl yer alacak? Bir diğer konu ise, paydaşlar, tedarikçiler pandeminin süresine ve şiddetine bağlı olarak durgunluk döneminden nasıl geçecekler? Bu soruların cevapları belki bizim yeni normali tanımlayabilmemize olanak sağlayabilir.


Covid-91 sonrası yeni normal; düşük petrol fiyatları, e-ticaretin yükselişi, daha temassız işlemler, sosyal mesafelerin korunması ve daha fazla hareketlilik üzerinden inşa edilecek gibi duruyor. Bu yeni dünya düzeninde nasıl başarılı olacağımıza dair henüz bir yöntem belirlenebilmiş değildir. Burada kısa ve uzun vadeli yöntemlere değinebiliriz. Kısa vadeli çözümler arasında işgücü güvenliği protokollerinin oluşturulması, hızlı müdahale ekiplerinin kurulması ve tüm satış kanalları, tedarikçi ve müşteri ekosistemine finansal esneklik ve destek sağlanması yer alabilir. Ayrıca, düşük kapasiteli montaj hatlarımızı geçici olarak ventilatörler ve hasta izleme kitleri gibi tıbbi ekipmanların üretimine kaydırabiliriz.


İyileşme aşaması altı ila dokuz ay daha sürecek olsa da, liderlerin şirketlerini gelecekte gelişmeler için hazırlayıp konumlandırmaları da aynı derecede zorunludur.
Otomotiv sektörü son elli yılda birçok olumsuzluk yaşadı. Bu deneyim ve dayanıklılık, sektörü Covid-19’un getirdiği bugünkü benzeri görülmemiş kesintinin ve yeni bir “normal”e dönme hedefinin üstesinden gelmek için donattı.


Uzun vadede otomotiv imalatçıları, gelecekteki kesintilere dayanıklı daha sağlam ve çeşitlendirilmiş tedarik zinciri organizasyonu kurarak tam anlamıyla stratejik bir bakımdan geçmek zorunda kalacaklar. Yüksek büyüme oranına sahip dijital platformlara, araç içi bağlantı hizmetlerine ve araç içi dijital ürünlerine öncelikli yatırımlar yapılabilir. Ve son olarak, fabrika otomasyonunun ve endüstri 4.0’ın artırılması, gelecekteki stratejik planların temel taşı olmalıdır.


Sektör, Covid-19 pandemisinden ağır bir yara aldı. Ancak önümüzdeki günlerde otomotiv endüstrisinin bu olumsuzluktan daha sağlıklı, daha güçlü ve daha dayanıklı hale geleceği konusunda iyimserim.