Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiYetenek Yönetimini Yeniden Tanımlamak

Farklı yeteneklere sahip olma ve bunları ele tutma konusunda, farklı, duyarlı ve üretken bir işletme kültürü yaratma ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Kurum kültürü rekabetçi bir avantajdır. Rakipleriniz bir ürünü kopyalayabilir, ancak işgücünü çoğaltamazlar. Öte yandan, değerlerimiz ve davranışlarımız insan kaynakları konusundaki en büyük önceliğimiz olmalıdır. Kültür, bir kurumun değerlerinden ve bu değerleri hayata geçiren insanlardan oluşur.

 

Alper Kanca

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Otomotiv endüstrisindeki teknolojik gelişmeler, gelecekteki işlerin doğasındaki değişimlerin kilit belirleyicisi olacak. Yeni işlerin analitik, di­jital teknolojiler ve uygulamalar etrafında dönmesi bekleniyor. Sektördeki değer zincirini değiştiren teknolojiler ve beceriler sayesinde, otomotiv endüstrisi için işe alımların, gerekli becerilere sahip daha fazla alan uzmanı geliştirip çekerek teknoloji boşluğunu kapatması gerekecek.
Kurumsal öğrenme ortamının yani şirket içi eğitimlerimizin gelişen koşullara göre yeniden tasarlanması yeni beceri setlerinin hazırlanması gibi konular var önümüzde. Sektördeki değişimin hızı göz önüne alındığında, işletmele­rin daha çevik olması ve pazar dinamiklerine daha hızlı yanıt vermeleri ge­rekecektir. Bu, yıllar içinde sistemler geliştirmiş ve istikrarlı bir ekosisteme ve daha uygun bir çalışma şekline sahip otomotiv şirketleri için büyük bir değişim yönetimi mücadelesi olacak.
Y ve Z kuşağı çalışanları için yetenek yönetimi stratejilerimizi yeniden ta­nımlamamız gerekiyor. Yeni nesil, giderek işgücümüzün önemli bir yüzde­sini oluşturmaya başlıyor. Çok kuşaklı ve çeşitli iş gücüne sahip işletmeler olarak, iş gücünden en iyi verimi elde etmek için yetenek yönetimi stratejilerini yeniden tanımlamak ve hatta esnek tutmak durumunda kalacağız.
Yeni beceri setlerine ek olarak teknolojik ve dijital gelişmelerle birlikte, iş süreçleri ve ve­rimlilik ölçütleri gelecekte önemli bir değişiklik yaşayabilir.
Sonuç olarak, günümüzde otomotiv endüstrisinin karşılaştığı yenilik ve değişimin en­düstrinin teknoloji, insan ve kültür açısından kendini nasıl yeniden yapılandırdığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği konusuna yoğunlaşmalıyız. Bu nedenle, şirketlerin de­ğişime hazırlıklı olmaları ve bu değişiklikler temelinde işe alım süreçleri ve yeteneklerini geliştirmeleri konusunda önlemler almalıdır.