Türk Otomotiv Sanayicisinin Dergisi50-50 Bir Gezegen...

Son yıllarda dünyada yapılan birçok araştırma gösteriyor ki, yönetim seviyesindeki kadın sayısı arttıkça, firmaların hem performansları hem de etik itibarları artıyor.

 

Alper Kanca

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı verilerine göre, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı %32.5 olurken, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı sadece  %16.7 olarak gerçekleşti.
Yüksek Öğretim Kurumu istatistiklerine göre ise kadın öğretim elemanlarının oranı %44. Kadın milletvekili oranı ise dünya ortalaması olan %24.1’in altında %17.48.
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 11 Şubat 2019 tarihinde yayınladığı araştırmaya göre ise bilim alanında cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer alıyor.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların, erkeklerin, çocukların her anlamda ve her alanda eşit oldukları bir dünyaya ulaşmak hedefiyle, “50-50 bir Gezegen” vizyonuyla Türkiye ve dünyada çalışmalar yürütüyor.
25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler’in üye ülkeleri, 2030 yılı için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) içeren iddialı bir küresel gündemi kabul etti. Uluslararası toplum bu yeni gündem ile, eşitlik ve kadına şiddet gibi önemli sorunlarla mücadele edilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Kadınların güçlenmesi bu amaçlara ulaşmak için bir önkoşul. Artık herkesin bildiği ve kabul ettiği gibi toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan ve kadınların topluma, ekonomiye, yönetime tam katılımı sağlanmadan hayalini kurduğumuz ve umutla beklediğimiz dünya düzenine ulaşmamız mümkün olmayacak.
Son yıllarda dünyada yapılan birçok araştırma gösteriyor ki, yönetim seviyesindeki kadın sayısı arttıkça, firmaların hem performansları hem de etik itibarları artıyor.
TAYSAD, bu alanda da Türkiye’de eşine az rastlanır bir örnek teşkil ediyor. Biz dernek yönetiminde kadınların ve genç kuşak temsilcilerin olmasına önem veriyoruz; TAYSAD Denetleme Kurulu üyelerinin tamamı genç kuşak kadınlardan oluşuyor. Yönetim kadememizdeki kadın temsilcilerimiz,  otomotivde artan kadın varlığına dikkat çekmek için “Otomotivde Topuk Sesleri” etkinliğinin düzenlenmesine de liderlik ediyorlar.
Tam bir kadın dayanışması ile yapılan “Otomotivde Topuk Sesleri” paneli, dergimizin bu sayısına da temel teşkil etti. Keyifle okumanızı diliyorum.