Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiStart-up’lardan (Girişimcilerden) Öğrenmek

Sektörün nasıl geliştiğine ve gelişen teknolojilerde hangi yeniliklerin ortaya çıktığına sürekli bakmıyorsak, o zaman artık teknolojiye odaklı değiliz.

 

 

Alper Kanca

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Kritik teknolojiler, demografik ve toplumsal eğilimler, otomotiv endüstrisinde önemli değişimlere neden oluyor. Böylece zorlukların ve fırsatların listesi giderek uzuyor. Yeni mobilite eğilimlerinin ve davranışlarının geliştirilmesinden otonom teknolojilerin, geleneksel iş modellerimize olan etkisinden, her alanda hayatımıza giren dijitalleşmeye ve sektöre yeni oyuncuların girişlerine kadar bir değişim içindeyiz. Aynı zamanda geleneksel işlerimiz, üretimini yaptığımız parçalar ve bu parçaların üretim ve pazara sunulma süreçleri de bu dönüşümden etkileniyor.


Değişken küresel pazarlar, siyasi gerilimler ve Covid-19 salgını gibi büyük aksamalarla otomotiv endüstrisi "büyük bir fırtına" ile karşı karşıya.
Küresel rekabete varolabilmek için çevik yollar kullanmak, otomotiv OEM'leri ve tedarikçilerinin adaptasyonu ve hayatta kalması için büyük olasılıkla çok önemli olacaktır. Otomotiv OEM'leri ve tedarikçileri teknolojiden yararlanmaya ve geleneksel iş modellerini yeni ortamlara uyarlamaya çalışırken, yeni girişimlerden yararlanmak bu geçişte çok önemli bir stratejik karar haline geliyor. Girişimler, ister hali hazırda varolan isterse yeni başlayan projeler olsun otomotiv endüstrisindeki geleneksel oyuncuların büyüme fırsatlarını yakalaması için önemli bir yol arkadaşı olacak. Bunun yanı sıra temel iş alanlarını genişletmek, şu anda gündemimizde olmayan yeni pazarlar için yenilikler yaparak, geliştirmede önemli rol oynuyorlar.


Çoğu zaman şirketler, ana işlerini korumaya odaklanırlar ve bunu yaparken yeni fırsatları ihmal ederler. Bu nedenle, çevik kurulumlar potansiyel olarak günümüzün zorluklarının üstesinden gelmek veya mevcut statükoyu yakalamak için yeniliklere cevap vermek durumundalar.


Tam bu noktada otomotiv ekosisteminin yenilikçi girişimlerin gelişmesine izin vermesini sağlamak, risk sermayesi şirketleri gibi diğer ekosistem oyuncuları için çok önemlidir.


Büyük finansal yatırımcılar ve teknoloji şirketleri şirketleri otomotivle ilgili çeşitli ve büyüyen bir dizi girişim peşinde koşuyorlar. Bunlar, elektrikli araç üreticilerinden, araç çağırma uygulamalarına veya otonom araç sensörleri gibi belirli otomotiv teknolojisine kadar uzanıyor.


Dünyanın dört bir yanındaki otomotiv oyuncuları, mevcut yapıları, temel yetkinlikleri, ürün portföylerini ve üretim kapasitelerini yeniden ele almak durumundalar. Sektörü önümüzdeki yıllarda artan dönüşüm baskısı ve küresel rekabet şekillendirecek. Bu yüzden dijitalleşme ve elektrifikasyon gibi diğer gelecek vaat eden alanlarda uzmanlık oluşturmamız gerekiyor.


Ayrıca, bu firmaların dijitalleşme ve elektrifikasyon gibi diğer gelecek vaat eden alanlarda uzmanlık oluşturması gerekiyor.


Bu hedefler göz önünde bulundurularak, her şirkette her becerinin mevcut olması gerekmez: Girişimlerin, yenilikçi gücünden yararlanarak, yeni ve kârlı iş modelleri geliştirmek en akılcı yaklaşım olabilir. Yeni girişimlerin gelişmesi, ölçeklenmesi ve nihayetinde devam eden otomotiv endüstrisi dönüşümüne değerli katkılar sağlaması için, zemini hazırlamak için "doğru" yönetim kritik önem taşır. Otomotiv endüstrisinin başlangıç yönetimine rehberlik ve kaynak sağlaması gerekir.


Sevgi ve Saygılarımla.

 

 

Bir girişimci, otomotiv sektörüne yenilik getirmek için "büyük organizasyonlarla" rekabet edebilir. Hatta bunu daha önce hayal bile edilemeyecek kadar hızlı gerçekleştirebilir. Bu açıdan hem geleneksel şirketlerin hem de yeni kurulan şirketlerin birbirinden öğreneceği çok şey var. Büyük olmanın sorunlarından biri, yenilikçi kalmanın ve yeni fikirlere hızla ve kolayca adapte olmanın zorluğudur.