Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiKünye

Sahibi
TAYSAD Adına Yönetim Kurulu Başkanı
Albert Saydam
Yazı İşleri Müdürü
Sevgi Özçelik
Yayın Kurulu
Albert Saydam
Yakup Birinci
Sevgi Özçelik
Yayın Yönetmeni
Sevgi Özçelik sevgi@taysad.org.tr
Yayın Sorumlusu
Bircan Bulut Kaya bircan@taysad.org.tr
İçerik & Görsel Yönetmen
Mavi Tanıtım İçerik Grubu
ilter@mavitanitim.com.tr
Editör
Reklam
Fırtına Arısoy
firtina@mavitanitim.com.tr
Yönetim Yeri
TOSB - TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 10/1 Çayırova-Gebze- 41480 Kocaeli
Tel: +90 262 658 98 18
Faks: +90 262 658 98 39
www.taysad.org.tr
info@taysad.org.tr
Yapım
Mavi Tanıtım ve Paz. Ltd. Şti.
Cevizli Mah. Tarçın Çıkmazı Sok. No:3 D.16 Maltepe - İstanbul
Tel: +90 216 345 99 20
www.mavitanitim.com.tr
Baskı
Kültür Basımevi www.kulturbasim.com
Çeviri
Burçin Yeşiltepe