Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiKünye

Sahibi
TAYSAD Adına Yönetim Kurulu Başkanı
Albert Saydam
Yazı İşleri Müdürü
Sevgi Özçelik
Yayın Kurulu
Albert Saydam
Yakup Birinci
Tunç Kip
Aksel Gürkan
Sevgi Özçelik
Yayın Yönetmeni
Sevgi Özçelik sevgi@taysad.org.tr
Yayın Sorumlusu
Bircan Bulut Kaya bircan@taysad.org.tr
İçerik & Görsel Yönetmen
Mavi Tanıtım İçerik Grubu
ilter@mavitanitim.com.tr
Editör
Reklam
Fırtına Arısoy
firtina@mavitanitim.com.tr
Yönetim Yeri
TOSB - TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 10/1 Çayırova-Gebze- 41480 Kocaeli
Tel: +90 262 658 98 18
Faks: +90 262 658 98 39
www.taysad.org.tr
info@taysad.org.tr
Yapım
Mavi Tanıtım ve Paz. Ltd. Şti.
Cevizli Mah. Tarçın Çıkmazı Sok. No:3 D.16 Maltepe - İstanbul
Tel: +90 216 345 99 20
www.mavitanitim.com.tr
Baskı
Kültür Basımevi www.kulturbasim.com
Çeviri
Burçin Yeşiltepe