Türk Otomotiv Sanayicisinin Dergisi“Tam Gaz” İleri

 

Otomotiv tedarikçisi için var olmak, süreklilik sağlamak ve bunu sürdürebilirlik sınırları içerisinde yapmak kolay bir iş değil. Ancak günümüzün zorlu şartlarında başarılı bir şekilde ilerleyebilenler, dijital teknolojileri benimseyerek, sektörün yeni eğilimlerini içselleştirebilen ve zorluklara dayanabilecek yapılarını daha da sağlamlaştıranlardır.

 

Albert Saydam

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Küresel salgın sonra yaşadığımız, elektronik bileşen ve malzeme kıtlığı, jeopolitik gerilimler ve elektrikli araç üretimine doğru hızlı geçiş, son yıllarda otomotiv ekosistemini etkileyen, iyi bilinen sorunlardan sadece birkaçı. Bu etkilerin sonuçları, üretim gecikmelerinden, fabrika duruşlarına ve fiyat hareketliliğine doğru uzanıyor. Otomobil üreticileri ayrıca verimlilik seviyelerini artırıyor. Kesintisiz devam eden belirsizlik ortamında daha iyi, daha akıllı ve daha hızlı çalışmalarına yardımcı olabilecek yeni teknolojilere yatırım yapıyor.
 
Dayanıklı, bağlantılı, akıllı ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri, bir otomotiv üreticisinin en büyük rekabet avantajı haline geliyor. TAYSAD olarak rekabetin doğası gereği sektörün giderek akıllı, bağlantılı ve sürdürülebilir bir noktaya doğru hızla ilerlediğini her ortamda dile getiriyoruz. Bu üç saç ayağı artık sadece rekabet avantajı sağlamıyor, aynı zamanda dayanıklı ve çevik bir hale getirmenin en önemli unsuru haline geliyor.
 
TAYSAD, günümüzün ve geleceğin rekabetçi alanlarına, hızla değişen otomotiv sektörüne ve baş döndürücü gelişme gösteren teknolojiyi devreye almak için değişimi daha iyi takip etmeye ve tedarik sanayisini bu doğrultuda yönlendirmeyi her zaman varlığının bir ön koşulu olarak görmüştür. Bu durum TAYSAD'ın öngörebilme yeteneğinden gelmiyor. Sayıları 500'ü geçen üyelerimize her platformda dokunmaya çalışıyoruz. Becerileri ve yetkinliği her gün gelişen üyelerimizle birlikte öğreniyoruz. Küresel gelişmeleri ve yeni eğilimleri takip ediyoruz. Çalışma gruplarımızla, üye toplantılarımızla, süreç odaklı etkinliklerimiz ve eğitimlerimizle amacımız sektörün bir adım önünde olabilmek.
 
Üyelerimize içinden geçilen dönemin ruhuna uygun, belirli yönler göstermeye çalışıyoruz. Organizasyonel dayanıklılık ve esnekliğe ulaşabilmek için potansiyel risklerin neler olduğuna dikkat çekiyoruz. Tedarik sanayisi, yalnızca aksaklıklara karşı dayanıklı olmakla kalmayıp, aynı zamanda hızlı bir şekilde uyum sağlayarak, dönüşümü hızlı gerçekleştirebilmeli.
 
Kuruluşumuzu dayanıklı ve sürdürülebilir kılan özellikler neler? Rekabet koşullarında, değişim karşısında ne kadar geri adım atabiliyoruz? Ya da ileri ne kadar sıçrayabiliyoruz. İşte bu soruların cevapları için size üç saç ayağı sunduk: Akıllı, bağlantılı ve sürdürülebilir olmak. Bu bize değişkenliğin ortasında kapsayıcı büyüme fırsatlarını tespit ederek yakalama fırsatı sunuyor.
 
Otomotiv yeniliklerin geliştiricisi ve dönüşümün öncüsü rolünü üstlenmiş durumda. Küresel rekabetin de en çetin yaşandığı alan da aynı zamanda otomotiv. Yeniliklerin peşinden nasıl koşmalıyız? Alternatif teknolojileri geliştirmeye nasıl bir kaynak ayırmalıyız? İşte bu soruların cevapları da TAYSAD etkinliklerinde ve eğitimlerinde yatıyor.
 
Sonuçta, kesintilerin, inişlerin ve çıkışların tamamen önlenmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak. Mümkün olan olgu, esneklik, çeviklikle olası aksaklıklara ve otomotiv ekosisteminin yeni risklerine hazırlıklı olmak. Tek kelimeyle: Dayanıklılık. Ve bunun yanı sıra her şeyden önemlisi, yetenek ve kültüre sahip olmak. Bunlar şimdi ve gelecekte kalıcı olmanın temelini oluşturuyor.
 
Sevgi ve saygılarımla,