Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiOtomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Şahin: Veri Erişim Modelleri Pazarda Rekabeti Belirleyecek

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 28.05.2019 17:04:00

Değişim kaynaklı gelişim mutlaka yaşanacaktır. Dijitalleşiyoruz, 20 yıl önce aklımıza dahi gelmeyen otonom, sürücüsüz, bağlantılı araçları konuşuyoruz. Bunlar yaşanırken gelişime ayak uydurmayanlar zaten ayakta kalamayacaklardır.

Küresel otomotiv satış sonrası
pazarının boyutu
Otomotiv satış sonrası pazarının boyutunu etkileyecek olan faktörlerin başında araç üreticilerinin bu pazara ne kadar müdahil olup olmayacakları gelmektedir. Eğer araç üreticileri veri erişimini kısıtlama yoluna gider ve servis ve tamirhanelerin bu bilgiye ulaşmasına izin vermeyerek kendileri hizmet ağlarını genişletirlerse, satış sonrası pazarı bundan olumsuz etkilenecektir. Yönünü ise bize göre Avrupa Birliği komisyonlarının çalışmaları ve yasal süreçler belirleyecektir. Avrupa ve küresel ölçekte FIGIEFA, CLEPA gibi kuruluşlar bu konu üzerinde çalışırken Türkiye’de de bizler kamu nezdinde görüşmelerimizi başlattık.
Pazarının gelişmeye açık yönleri
Her sektörün olduğu gibi bizim sektörümüzün de gelişmeye açık yönleri var. Değişim kaynaklı gelişim mutlaka yaşanacaktır. Dijitalleşiyoruz, 20 yıl önce aklımıza dahi gelmeyen otonom, sürücüsüz, bağlantılı araçları konuşuyoruz. Bunlar yaşanırken gelişime ayak uydurmayanlar zaten ayakta kalamayacaklardır. Ancak daha önemlisi bu değişimi yaşarken finansal altyapının iyileşmesi ve ekonomik faktörlerden etkilenmemesi sağlanabilirse oldukça büyük bir gelişim olacaktır.
Dijital dönüşümün sektöre etkileri
Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA tarafından yayınlanan ‘’Otomotivin dijital dönüşümü ve mevcut veri erişim modellerinin ekonomik etkileri raporu’’, belirtilen modellerin bağımsız satış sonrası servis sağlayıcılarının üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı ve araç üreticilerinin satış sonrası pazarla daha fazla bütünleşmesini sağlayacağını vurguluyor. Sonuç olarak araç üreticilerinin bu modellerle son tüketicilerle olan ilişkiler üzerinde daha güçlü bir kontrol sağlayacağı da belirtiliyor.
Bu durum, gelişen otomotiv sektöründe tüketici tercihini, rekabeti ve toplumsal faydaları azaltma etkisine neden olacak ayrıca maliyetleri kademeli olarak da artıracak. 2030 yılına kadar, Avrupa’daki bağımsız otomotiv satış sonrası operatörleri için 33 milyar Euro zarara, sürücüler için ise 32 milyar Euro ek maliyete neden olacak.
Bu dijitalleşmeyelim anlamına tabi ki gelmiyor. Yukarıda önemini açıkladığım gibi bu zaten kaçınılmaz. Ancak hazırlıklı olmamız ve çalışmalarımızı bu yönde yapmamız için önemli bir uyarı niteliğindedir.
2019 için derneğimizin hedeflerini üç ana başlık altında topladık. Bunlardan ilki, sektör büyüklüğü ile ilgili bir çalışma yapmak. Uluslararası bir firma ve sektör paydaşları ile yapılacak bu çalışmada, sektörün hangi adetlerde ve hangi büyüklükte olduğunu rakamlarla ölçeceğiz. Sonraki yıllarda ise bu çalışmayı sürekli hale getirip, trend analizi yapmak istiyoruz. Diğer bir hedefimiz; Amerika ve Avrupa’da konsolidasyon başlatmış firmaları Türkiye’ye davet ederek Türkiye’deki firmalara tavsiyelerde bulunmalarını sağlamak. Son olarak ise; bir sosyal sorumluluk projesi olarak, mesleki eğitim kurumları ile daha yakın çalışmalarda bulunup, eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar başlatıp, sektörün insan kaynağı alt yapısının oluşturulmasını sağlamak olarak özetleyebiliriz.

İK Süreçlerini Dijitalleştiriyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Genç Yetenekleri Şirketimize Kazandırmayı Hedefliyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Biz Bir Aileyiz
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımızın Becerilerini Doğru Analiz Ediyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler, Şirket Performansımızı İleriye Taşıyor
14.10.2019
Alternate Text
Yalın Uygulamalar Eşliğinde Kültür Değişimine Karar Verdik
14.10.2019
Alternate Text
Her Çalışanın Bir Potansiyel Olduğuna İnanan Kurum Kültürü Oluşturmak
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneklere Yeni Alanlar Açıp Süreçlerde Özgür Bırakmalı
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler; İnovasyon, Güç, Kalite, Başarı ve Güven İstiyor
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneği Bulmak mı, Elde Tutmak mı?
14.10.2019
Alternate Text
Performans Odaklılıktan Gelecek Odaklılığa Evrilmek
14.10.2019
Alternate Text
Endüstri 4.0, İş Yapma Biçimlerimizi Değiştirdi
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımız, Bizim İçin Bir Kaynaktan Öte Kıymettir
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekli Çalışan Evet, Peki Ya Tutundurma?
14.10.2019
Alternate Text
İşgücünün Geleceğinde Yetenekli Çalışanların Yeri
14.10.2019
Alternate Text
Teknoloji Daha Yaratıcı İşlerle Uğraşmaya Zaman Kazandırıyor
14.10.2019
Alternate Text
Birimizin Gücü Hepimizin Gücünden Fazla Değildir
14.10.2019
Alternate Text
Y Kuşağı Çalışan Sayımız Her Geçen Yıl Artıyor
14.10.2019
Alternate Text
İnsana Yatırım, Geleceğe Yatırımdır
14.10.2019
Alternate Text
Eğitim ve Kariyer Planları Oluşturuyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Geleceğin İşgücüne Hazır Olmak
11.10.2019
Alternate Text
Deneyim Döngüsünün Gücüne İnanıyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Etkin İşe Alım Stratejisi Doğru Yeteneği Çeker
11.10.2019
Alternate Text
İş Gücü Stratejileri ve Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Kalite ve Nitelikli İstihdam Temel Sorunlarımızdan Biri
11.10.2019
Alternate Text
Orta ve Küçük İşletmelerde Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz