Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiDijital ve Çevik Liderlik ile Yeni İş Modellerine Uyum

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 17.07.2020 13:22:00

Yaşadığımız pandemi döneminde çevik olmanın hayatta kalmayı sağlayacağı, bazı şirketlerin sonu gelirken bazı şirketlerin çok daha hızlı yükseleceğine şahit olacağız. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, şirketlerimize liderlik ederken; yükselen şirket mi yoksa, tarihe karışan şirket mi olacağız? Düşüneceğimiz asıl soru bu olmalı.

 

İlker KARADEMİR
ARaymond Türkiye, Sürekli Gelişim Müdürü & Atoms Koordinatörü


 

Hiç kuşku yok ki içinde bulunduğumuz dünya dijitalleşmektedir ve dönüşüm içindedir. İşin geldiği noktayı anlamak için bir örnek verelim; yüzyılın başında kullandığımız içten yanmalı motorları olan tamamen mekanik ilk otomobilleri düşünün, bir de milyonlarca satır yazılım koduna sahip son model bir Ford GT’yi. Bu karşılaştırma bile dijitalleşmeye kayıtsız kalamayacağımız anlamına geliyor.


Dijitalleşme dediğimizde akla gelen bir terim Endüstri 4.0, bu terimi kısaca üretimin dijital dönüşümü olarak tanımlayabiliriz. Yaşadığımız pandemi döneminde; sistem mühendisliği/teknolojileri, yapay zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik, 3D yazıcılar, siber güvenlik, robotlar, sensörler, biyo-nano malzemeler, dijital sosyal medya, nesnelerin interneti gibi, endüstri 4.0 ‘ın alt bileşenlerinin ne derece önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk.


“Şiddetli değişimin yaşandığı bu çağda gelecek, öğrenenlere miras kalır. Çok şey bilenler ise kendilerini artık var olmayan bir dünyada yaşamak üzere donanmış bulurlar” - Eric Hoffer


Buradan anlayacağımız aslında öğrenen organizasyon olmanın, yeniliklere açık, hizmetkar (servant) ve çevik (agile) olmanın, yaşadığımız dönemde daha da önem kazandığıdır. Pandemiden önce birçok şirket doğal olarak yaşamını sürdürebilmek için, dijitalleşme çalışmalarına başlamıştı ve bazı fonksiyonlarını (bilgi teknolojileri, dijital pazarlama-kurumsal iletişim gibi) merkezileşmiş uzaktan organizasyonlarla işletmekteydi. Pandemi sırasında birçok işletme fonksiyonunun her gün şirkette bulunmasının zorunluluk olmadığı da anlaşıldı. Aslında Covid-19’un belirli bir oranda hazırlanıp uygulamaya cesaret edemediğimiz iş modeline geçişi başlatan, motora ilk hareketini veren marş dinamosu gibi bir görev üstlendiğini söyleyebiliriz.


Performans yönetim sistemleri, iş sürekliliği, bilgi güvenliği, devam takip, uzaktan çalışma standartları gibi  konuların yeni normlara adapte olması gerektiği, hizmetkar liderlik (servant leadership) - otonom ekipler ve holokrasinin daha da ön plana çıkacağını öngörebiliriz. İş süreçlerini ve organizasyon yapılarını tekrar incelemek, gerekirse yeniden düzenlemek kaçınılmaz sonuçtur. İyi yönetilen, dayanışmanın, işbirliğinin, takım ruhunun ve sosyal ağların önemini kavramış ve uzaktan çalışmayı da içeren iş modellerinde, hem çalışan hem de şirketler daha verimli ve etkin şekilde hayatlarına devam edeceklerdir.


Bu yeni durumda sahip olunması gereken bazı yetkinlikleri; karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, uzaktan iş yönetimi, koordinasyon ve işbirliği, duygusal zeka (EQ), veri odaklı karar alma, hizmet odaklılık, esneklik, şeffaflık, saygı, sorumluluk, bütünlük (integrity), çeviklik (agility), dijital düşünme, değişim ve dönüşüme açık olma olarak sıralayabiliriz. Bunlara ek olarak; dinleme, empati, iyileştiricilik, farkındalık, ikna, tahayyül etme, öngörü, takım oyunculuğu, adanmışlık, topluluklar yaratma gibi hizmetkar liderlik özellikleri de günümüzde ve gelecekte aranan yetkinliklerden olacaktır.


Artık yarını tahmin ederken zorlanıyoruz, değişim çok hızlı ve beklenmedik şekilde yaşanıyor. Bu istikrarsız dünyaya VUCA “Volatility (Dalgalanma), Uncertainty (Öngörülmezlik), Complexity (Karmaşıklık), Ambiguity (Muğlaklık)” dünyası diyoruz, pandemi ile de bu istikrarsızlık ortamı daha da güçlendi. “VUCA dünyasının belirsizlikleri ile baş etmeyi” Çevik liderlik (Agile Leadership) olarak adlandırabiliriz. Yaşadığımız pandemi döneminde çevik olmanın hayatta kalmayı sağlayacağı, bazı şirketlerin sonu gelirken bazı şirketlerin çok daha hızlı yükseleceğine şahit olacağız. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, şirketlerimize liderlik ederken; yükselen şirket mi yoksa, tarihe karışan şirket mi olacağız? Düşüneceğimiz asıl soru bu olmalı.

E-ticaret ve Dijital Servisler Daha Önemli Hale Gelecek
22.07.2020
Alternate Text
Yeni Normal Tüketici Beklentilerini Değiştirecek
22.07.2020
Alternate Text
Otomotiv Yetkili Satıcıları Dijitalleşmeyi Etkin Kullanıyor
22.07.2020
Alternate Text
İşletmeler En Kötüye Göre Kaslarını Güçlendirmelidir
22.07.2020
Alternate Text
Verimlilik Odağımızda Olacak
22.07.2020
Alternate Text
Müşteri İlişkilerimizde Kesintisiz Bir Süreç Yönettik
22.07.2020
Alternate Text
Zorluklardan Ürkek Adımlar Atarak Çıkmak Mümkün Değil
17.07.2020
Alternate Text
Dijital Müşteri Deneyimi
17.07.2020
Alternate Text
Dijital ve Çevik Liderlik ile Yeni İş Modellerine Uyum
17.07.2020
Alternate Text
Otomotiv Endüstrisi, Yeni Normale Gidiyor
17.07.2020
Alternate Text
Dijitalleşerek Süreçlerimizi Yönettik
16.07.2020
Alternate Text
Esneklik Önemli Avantajlar Sağlıyor
16.07.2020
Alternate Text
Motivasyonu Yüksek Tutuyoruz
16.07.2020
Alternate Text
Uzaktan Çalışmanın Olumlu Etkileri
16.07.2020
Alternate Text
Eğitim ve Teknolojiye Yatırım Yapılması Gereken Bir Süreçteyiz
16.07.2020
Alternate Text
Gerçek Ürün Deneyimini Sanal Ortama Taşıdık
16.07.2020
Alternate Text
Yalınlaşarak Dijitalleşmek, Satış ve Satış Sonrası Yetkinlikleri Geliştirmek
16.07.2020
Alternate Text
Değişim ve Esneklik Kabiliyetimiz Artıyor
16.07.2020
Alternate Text
Her Türlü Olumsuzluk İçin El Kitabımız Hazır
16.07.2020
Alternate Text
Dijital Dönüşüm Geleceğe Taşıyacak
16.07.2020
Alternate Text
Çalışan Motivasyonu Önceliklerimiz Arasında
16.07.2020
Alternate Text
Uzaktan Çözüm Üretebilme Becerisi Gelişiyor
16.07.2020
Alternate Text
Sağlık Tedbirlerinden Ödün Vermeden Üretime Devam Ettik
14.07.2020
Alternate Text
Dijitalleşme Hız ve Daha Fazla Zaman Sunuyor
14.07.2020
Alternate Text
Salgının Ortaya Çıkardığı Değişimlere Adapte Olduk
28.06.2020
Alternate Text
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz