Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiYeni Normal Tüketici Beklentilerini Değiştirecek

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 22.07.2020 10:19:00

Yaşanan ekonomik hasarın tamirinde iş süreçlerinin, iş yapış şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi son derece önemli. Yeni normalde, tüketici hassasiyetlerini ve beklentilerini anlamaya çalışmak, daha verimli çalışmak ön plana çıkacaktır.

 

Ali BİLALOĞLU
ODD
Yönetim Kurulu Başkanı


Covid-19 tüm dünyada sektörleri ciddi anlamda etkiledi. Dolayısıyla da süreç sonrasında, yaşanan ekonomik hasarın toparlanması, şirketlerin öz sermayelerindeki kayıpların restorasyonu öncelik arz edecektir.


Durumu otomotiv sektörü özeline indirgeyecek olursak da, otomotiv üretiminin daha kompleks olmasından dolayı tedarik zincirinin dolması bir miktar vakit alacaktır. Eski üretim kapasitelerine ulaşabilmek, taleplere cevap verecek adetlerde üretim yapabilmek bir süre daha beklemeyi gerektirecektir.


Pandemi dünyaya üretime sadece maliyet odaklı bakmamak gerektiğini gösterdi. Üretimi ucuz iş gücüne sahip ülkelere kaydırırsanız böyle bir ortamda tedarik zinciriniz bozulabiliyor. Geçmişte üretim kararı verilirken bu tarz risklere bakılmazdı. Dünyada üretim üslerinin yerlerinde değişiklikler olmasını bekliyorum.
Yaşanan ekonomik hasarın tamirinde iş süreçlerinin, iş yapış şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi son derece önemli. Yeni normalde, tüketici hassasiyetlerini ve beklentilerini anlamaya çalışmak, daha verimli çalışmak ön plana çıkacaktır.


Müşteri beklentileri ve ihtiyaçları
Doğal olarak ‘Yeni Normal’de tüketici hassasiyeti ve beklentileri de değişecektir. Konunun uzmanları insanların temel talep ve ihtiyaçlarının çok değişim göstermeyeceğinde hem fikir. Ancak, belirttiğim gibi iş yapış modelleri ve süreçleri büyük değişim kaydediyor kaydetmeye de devam edecek. Sektörümüze yansımasına bakacak olursak, satıştan servise giderek artan dijital hizmet çeşitliliği, bireysel mobilite isteğiyle birlikte artan araç sahipliği, buna ters oranda azalması beklenen araç paylaşım uygulamaları ve yatırım maliyeti nedeniyle ötelenecek elektrifikasyonun yaygınlaşması diyebiliriz.


Covid-19 sonrası fırsatlar ve tehditler
Bazı uzmanlar bu krizin sonlanmasından sonraki etkileri 2. Dünya savaşından sonraki etkilere benzeterek modellemeler yapmakta. Şahsen bu benzetmelere katılmıyorum – aradaki en önemli fark – savaş sonrası ülkelerde tüm üretim tesisleri ve memleketlerin alt yapıları tahrip ediliyor. Bunlar tekrar inşaa edilmeden üretim faaliyetine başlanamıyor. Bulunduğumuz durumda tesisleri süratle işlevsel hale getirilmesi gayet mümkün. Bu sebepten dolayı ekonomik toparlama da farklı çizgide olacağını düşünüyorum.


Türkiye açısından bakacak olursak, pandemi sonrası şirketlerin artık üretim yaptıkları ülkelerde önemli sağlık riski olup olmadığını da araştıracaklarını düşünüyorum. Sadece sağlık açısından baktığımız zaman bile Türkiye’nin diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını görüyoruz. Türkiye’nin üretim açısından da ciddi avantajları var. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil ve daha birçok üründe köklü bir sanayiye sahip eğitimli iş gücü, jeopolitik konumumuz, iş yapış tarzımız, kültürümüz Avrupa’ya daha yakın. Orta vadede Türkiye’nin sanayi ve üretim yönünden, dünyada ağırlığının daha da artacağına inanıyorum.

 

E-ticaret ve Dijital Servisler Daha Önemli Hale Gelecek
22.07.2020
Alternate Text
Yeni Normal Tüketici Beklentilerini Değiştirecek
22.07.2020
Alternate Text
Otomotiv Yetkili Satıcıları Dijitalleşmeyi Etkin Kullanıyor
22.07.2020
Alternate Text
İşletmeler En Kötüye Göre Kaslarını Güçlendirmelidir
22.07.2020
Alternate Text
Verimlilik Odağımızda Olacak
22.07.2020
Alternate Text
Müşteri İlişkilerimizde Kesintisiz Bir Süreç Yönettik
22.07.2020
Alternate Text
Zorluklardan Ürkek Adımlar Atarak Çıkmak Mümkün Değil
17.07.2020
Alternate Text
Dijital Müşteri Deneyimi
17.07.2020
Alternate Text
Dijital ve Çevik Liderlik ile Yeni İş Modellerine Uyum
17.07.2020
Alternate Text
Otomotiv Endüstrisi, Yeni Normale Gidiyor
17.07.2020
Alternate Text
Dijitalleşerek Süreçlerimizi Yönettik
16.07.2020
Alternate Text
Esneklik Önemli Avantajlar Sağlıyor
16.07.2020
Alternate Text
Motivasyonu Yüksek Tutuyoruz
16.07.2020
Alternate Text
Uzaktan Çalışmanın Olumlu Etkileri
16.07.2020
Alternate Text
Eğitim ve Teknolojiye Yatırım Yapılması Gereken Bir Süreçteyiz
16.07.2020
Alternate Text
Gerçek Ürün Deneyimini Sanal Ortama Taşıdık
16.07.2020
Alternate Text
Yalınlaşarak Dijitalleşmek, Satış ve Satış Sonrası Yetkinlikleri Geliştirmek
16.07.2020
Alternate Text
Değişim ve Esneklik Kabiliyetimiz Artıyor
16.07.2020
Alternate Text
Her Türlü Olumsuzluk İçin El Kitabımız Hazır
16.07.2020
Alternate Text
Dijital Dönüşüm Geleceğe Taşıyacak
16.07.2020
Alternate Text
Çalışan Motivasyonu Önceliklerimiz Arasında
16.07.2020
Alternate Text
Uzaktan Çözüm Üretebilme Becerisi Gelişiyor
16.07.2020
Alternate Text
Sağlık Tedbirlerinden Ödün Vermeden Üretime Devam Ettik
14.07.2020
Alternate Text
Dijitalleşme Hız ve Daha Fazla Zaman Sunuyor
14.07.2020
Alternate Text
Salgının Ortaya Çıkardığı Değişimlere Adapte Olduk
28.06.2020
Alternate Text
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz