Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiFaydasıçok Holding Bilgi Sistemleri Müdürü Erdoğan Bozkurt: ERP, Dijital Dönüşüm Sürecimizin En Önemli Parçası

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 8.03.2019 08:55:00

Yoğun verinin oluşması ve bunun ivmelenerek artması bu verinin sahiplenilmesi ve yönetimi anlamında süreç sahiplerine önemli roller doğurmaktadır. Faydasıçok Holding olarak, Has4steel Dijital Dönüşüm Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir kısmını veri yönetişimi oluşturmaktadır.

Seri üretimin başlangıcından bu yana otomotiv endüstrisinde, müşteri siparişine göre üretim büyük hacimli araç üreticilerinin ve tedarikçilerinin hedefi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda doğru ürünü, doğru zamanda, doğru miktarda ve istenen kalitede üretim, veri bütünlüğü ve doğruluğunun sağlanması son derece önemli bir yer tutmaktadır. Değişken verilerin bulunduğu yapılarda, bu değişikliklerin kontrollü şekilde yapılması ve tüm organizasyonda veri bütünlüğü ve tutarlılığının sağlanabilmesi gibi yönetilmesi gereken problemler ortaya çıkmaktadır. Şebeke organizasyon yapıları aynı veri diliyle konuşmayı, standart veri aktarım protokollerini kullanmayı zorunlu hale getirmektedir. Şirketlerin bu konuyu bilgi sistemleri stratejilerinde yüksek öncelikli olarak ele alması zorunluluğu doğmaktadır.
Yoğun verinin oluşması ve bunun ivmelenerek artması bu verinin sahiplenilmesi ve yönetimi anlamında süreç sahiplerine önemli roller doğurmaktadır. Faydasıçok Holding olarak, Has4steel Dijital Dönüşüm Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir kısmını veri yönetişimi oluşturmaktadır. Dönüşüm sürecimizde şirket içerisinde veri yönetimi ve sahipliği çalışmalarına başlanmış olup süreç sahiplerinden oluşan ve üst yönetimin liderliğinde yönlendirme komitesi ve iş birimlerinde veri sahipleri sorumlularından oluşan organizasyon çalışması ile veri yönetişim süreçlerine başlanmıştır.
Faydasıçok Holding olarak dijital dönüşüm sürecimizin en önemli projesi olan ERP dönüşüm çalışmalarına, Eylül 2018’de başladık. İster hazırlama, yazılım seçimi, tedarikçi seçimi süreçleriyle başladık, kavramsal tasarım ve geliştirmeyle devam ederek ilk fazı 2019 Ocak’ta iş birimleri tarafında kullanılabilir duruma getirdik. Bu kapsamda ERP merkezinde, üretim yönetim sistemi, insan kaynakları uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi ve raporlama sistemi ile desteklenmiş ve uçtan uca bütünleşik bir bilgi sistemi kurgusunu tasarlayarak hayata geçirdik.
Uygulama üzerinde yapılan geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Öğrendiğimiz derslerden en önemlisi, üst yönetimin projeye olan sahipliğinin proje ekibinin sahiplenmesindeki pozitif etkisidir. İş birimlerinin, dönüşümü sadece bir yazılım değişikliği olarak görmemesi, süreçlerin gözden geçirilmesi ve gerektiğinde değiştirilebileceğinin farkında olması önemlidir.
Standartların kabul görmemesiyle çok fazla geliştirme, test ve eğitim süreçlerine zaman ayıramama, ana veri çalışmalarına gereken önemin verilmemesi dönüşüm sürecinin önde gelen riskleri olarak sayılabilir.

İK Süreçlerini Dijitalleştiriyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Genç Yetenekleri Şirketimize Kazandırmayı Hedefliyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Biz Bir Aileyiz
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımızın Becerilerini Doğru Analiz Ediyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler, Şirket Performansımızı İleriye Taşıyor
14.10.2019
Alternate Text
Yalın Uygulamalar Eşliğinde Kültür Değişimine Karar Verdik
14.10.2019
Alternate Text
Her Çalışanın Bir Potansiyel Olduğuna İnanan Kurum Kültürü Oluşturmak
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneklere Yeni Alanlar Açıp Süreçlerde Özgür Bırakmalı
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler; İnovasyon, Güç, Kalite, Başarı ve Güven İstiyor
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneği Bulmak mı, Elde Tutmak mı?
14.10.2019
Alternate Text
Performans Odaklılıktan Gelecek Odaklılığa Evrilmek
14.10.2019
Alternate Text
Endüstri 4.0, İş Yapma Biçimlerimizi Değiştirdi
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımız, Bizim İçin Bir Kaynaktan Öte Kıymettir
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekli Çalışan Evet, Peki Ya Tutundurma?
14.10.2019
Alternate Text
İşgücünün Geleceğinde Yetenekli Çalışanların Yeri
14.10.2019
Alternate Text
Teknoloji Daha Yaratıcı İşlerle Uğraşmaya Zaman Kazandırıyor
14.10.2019
Alternate Text
Birimizin Gücü Hepimizin Gücünden Fazla Değildir
14.10.2019
Alternate Text
Y Kuşağı Çalışan Sayımız Her Geçen Yıl Artıyor
14.10.2019
Alternate Text
İnsana Yatırım, Geleceğe Yatırımdır
14.10.2019
Alternate Text
Eğitim ve Kariyer Planları Oluşturuyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Geleceğin İşgücüne Hazır Olmak
11.10.2019
Alternate Text
Deneyim Döngüsünün Gücüne İnanıyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Etkin İşe Alım Stratejisi Doğru Yeteneği Çeker
11.10.2019
Alternate Text
İş Gücü Stratejileri ve Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Kalite ve Nitelikli İstihdam Temel Sorunlarımızdan Biri
11.10.2019
Alternate Text
Orta ve Küçük İşletmelerde Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz