Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiYamas Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Erkan Çilingir: ERP, Hayati Öneme Sahip

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 8.03.2019 08:54:00

Otomotiv sektöründe bilgi yönetimi, şirketin büyüme stratejisi içerisinde önemli bir yere sahip olmalıdır. Stratejik planlar oluşturulurken veri yönetimi risk analizleri gözden geçirilmeli, kapasite planlaması ve yatırım planı yapılmalıdır.

İşletmemizde ISO27001 standartlarında bir Bilgi Güvenliği Politikası hazırlanmış ve aşama aşama devreye alınmaktadır. Risk analizleri yapılarak gereken aksiyonları almaya çalışıyoruz. Kullanıcı hesapları parola yönetimi, klasör yetkileri yönetimi, internet erişim kuralları, e-posta kuralları belirlendi acil eylem planı ve yedekleme talimatımız oluşturuldu. KVKK(Kişisel Veri Koruma Kanunu) süreçlerinin yönetimi için Veri Sorumlusu belirlendi. Vermekte olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, sistemimizdeki bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.
Otomotiv sektöründe bilgi yönetimi, şirketin büyüme stratejisi içerisinde önemli bir yere sahip olmalıdır. Stratejik planlar oluşturulurken veri yönetimi risk analizleri gözden geçirilmeli, kapasite planlaması ve yatırım planı yapılmalıdır. Yönetemediğimiz, ulaşamadığımız ve birbiriyle ilişkilendiremediğimiz bilgiyi, ihtiyaç olduğunda kullanmakta zorlanacağız. Bunun için bilgiye sahip olmak kadar bu bilginin yönetimi de önemlidir.
Bilgi yönetimi ve süreç işletimi konusunda ERP sistemleri hayati öneme sahiptir. ERP sistemleri firma ihtiyaçlarına göre bütün bölümlere ne kadar nüfus ettirilirse, bölümler arası koordinasyon ve şirket bütünlüğü o ölçüde sağlanmış olur.  ERP sistemleri doğru kurgulanır, yetenekli bir ERP yazılımı seçilir ve şirket çalışanları tarafından benimsenirse olumsuz bir yönü yoktur. Aksine şirkete belli bir kültür, kalite ve prestij kazandırır.

İK Süreçlerini Dijitalleştiriyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Genç Yetenekleri Şirketimize Kazandırmayı Hedefliyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Biz Bir Aileyiz
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımızın Becerilerini Doğru Analiz Ediyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler, Şirket Performansımızı İleriye Taşıyor
14.10.2019
Alternate Text
Yalın Uygulamalar Eşliğinde Kültür Değişimine Karar Verdik
14.10.2019
Alternate Text
Her Çalışanın Bir Potansiyel Olduğuna İnanan Kurum Kültürü Oluşturmak
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneklere Yeni Alanlar Açıp Süreçlerde Özgür Bırakmalı
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler; İnovasyon, Güç, Kalite, Başarı ve Güven İstiyor
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneği Bulmak mı, Elde Tutmak mı?
14.10.2019
Alternate Text
Performans Odaklılıktan Gelecek Odaklılığa Evrilmek
14.10.2019
Alternate Text
Endüstri 4.0, İş Yapma Biçimlerimizi Değiştirdi
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımız, Bizim İçin Bir Kaynaktan Öte Kıymettir
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekli Çalışan Evet, Peki Ya Tutundurma?
14.10.2019
Alternate Text
İşgücünün Geleceğinde Yetenekli Çalışanların Yeri
14.10.2019
Alternate Text
Teknoloji Daha Yaratıcı İşlerle Uğraşmaya Zaman Kazandırıyor
14.10.2019
Alternate Text
Birimizin Gücü Hepimizin Gücünden Fazla Değildir
14.10.2019
Alternate Text
Y Kuşağı Çalışan Sayımız Her Geçen Yıl Artıyor
14.10.2019
Alternate Text
İnsana Yatırım, Geleceğe Yatırımdır
14.10.2019
Alternate Text
Eğitim ve Kariyer Planları Oluşturuyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Geleceğin İşgücüne Hazır Olmak
11.10.2019
Alternate Text
Deneyim Döngüsünün Gücüne İnanıyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Etkin İşe Alım Stratejisi Doğru Yeteneği Çeker
11.10.2019
Alternate Text
İş Gücü Stratejileri ve Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Kalite ve Nitelikli İstihdam Temel Sorunlarımızdan Biri
11.10.2019
Alternate Text
Orta ve Küçük İşletmelerde Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz