Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiEndüstri 4.0, İş Yapma Biçimlerimizi Değiştirdi

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 14.10.2019 12:14:00

Yetenekli işgücü eksikliğinin bugün şirketlerin karşı karşıya kaldıkları zorluklardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Endüstri 4.0 ile iş yapış şekillerimiz değişti, iş arayan adaylar şirketlerin bu süreçlere ne kadar uyum gösterdiğini, şirketin geleceğe hazırlanıp hazırlanmadığını, sektördeki konumunu değerlendiriyor.

Filiz Ergin

Norm Holding
İnsan Kaynakları Direktörü

 

Küreselleşme stratejimizi destekleyecek yetenek yönetimi çalışmalarımızı, çalışanlarımızın beklentilerinin ötesine geçirerek geleceği belirleyecek şekilde yapılandırıyor ve hayata geçiriyoruz. Yetenekli çalışanları çekmek, geliştirmek ve elde tutmak için adil, şeffaf ve değişen trendlere uygun performans ve kariyer yönetimi uygulamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri, işe alım ve ödüllendirme sistemleri oluşturuyoruz. Globalleşme stratejilerimize paralel şekilde insan kaynağımızın yetkinlik, yetenek, bilgi ve beceri gelişimine odaklanıyoruz. İşimizin sürdürülebilirliğinin bizi geleceğe taşıyacak yetenekli ve deneyimli çalışanlarımıza bağlı olduğunu biliyor, en iyi çalışan deneyimini yaratmayı ve yaşatmayı ajandamızın ilk sırasına koyuyoruz. Stratejik planlarla belirlenen hedeflere ulaşmada en büyük gücün kurumsal değerlerimizi benimsemiş ve tüm performansıyla bu hedefleri yakalamayı amaçlayan çalışanlar olduğunu biliyoruz.
Organizasyonumuzu sürdürülebilir şekilde geleceğe taşıyacak kısa, orta ve uzun vadeli yedekleme planları hazırlıyoruz. Bu planlarda potansiyel çalışanları, uygun yönetim pozisyonları ile eşleştiriyor, organizasyonel değişikliklerde aktif olarak kullanmak üzere uyguluyoruz. Dijitalleşme projemiz kapsamında eş zamanlı olarak tüm çalışmaları dijital ortamda yürütmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.
Çalışan deneyimini iyileştirmek amacıyla iki yılda bir bağımsız bir araştırma şirketi ile çalışanlarımızın memnuniyetlerini ve bağlılığını ölçüyoruz. Bu uygulama ile mevcut durumu ortaya koyuyor, çalışan deneyimini ön planda tutan, adil ve güvenli bir iş ortamı sunmak için önceliklerimizi belirliyoruz.
Performans Yönetim Sistemimiz ile şirket stratejilerine hizmet edecek hedeflerin çalışanlarımızın katkılarıyla gerçekleşmesini sağlarken; çalışanlarımızın katılımlarını adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmeyi ve gelişimlerini amaçlıyoruz.
Gelişim programlarımızı; deneyimleyerek öğrenmeyi destekleyecek (proje bazlı, iş zenginleştirerek vb.) şekilde yapılandırıyor, çalışanların performans hedeflerine ve ihtiyaçlarına göre organize ediyoruz. Tüm süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de stratejik hedeflerimiz doğrultusunda gelişim önceliklerimizi belirliyoruz. Makale paylaşımı, birbirimizden öğrenme platformları, sınıf içi eğitimler (kişisel, teknik, finansal), mentorluk programı, tersine mentorluk programı Norm Akademi çatımız altında yer verdiğimiz gelişim uygulamalarımız.
Yetenekli işgücü eksikliğinin bugün şirketlerin karşı karşıya kaldıkları zorluklardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Endüstri 4.0 ile iş yapış şekillerimiz değişti, iş arayan adaylar şirketlerin bu süreçlere ne kadar uyum gösterdiğini, şirketin geleceğe hazırlanıp hazırlanmadığını, sektördeki konumunu değerlendiriyor. Bunun için özellikle sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Şirket ile ilgili olumlu ya da olumsuz deneyimlerini paylaşıyor, şirketi yakından tanımak için de takip ediyorlar. Üniversiteler ile olan işbirlikleri de yine şirketlerin kendilerini tanıtmak için kullanabileceği araçlardan bir tanesi. Biz de her iki enstrümanı da kullanıyor, bugün bizi rakiplerimizden farklı kılacak, şirketimizi geleceğe taşıyacak yeteneklere ulaşmanın ve tutmanın önemini biliyoruz.
Yeni nesil çalışanlara yönelik stratejimizde, insanı odağımıza alarak farklılıkları etkin bir şekilde yönetmek, organizasyonel verimliliği artırmak ve sürdürülebilir performans sağlamak bulunuyor.

İK Süreçlerini Dijitalleştiriyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Genç Yetenekleri Şirketimize Kazandırmayı Hedefliyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Biz Bir Aileyiz
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımızın Becerilerini Doğru Analiz Ediyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler, Şirket Performansımızı İleriye Taşıyor
14.10.2019
Alternate Text
Yalın Uygulamalar Eşliğinde Kültür Değişimine Karar Verdik
14.10.2019
Alternate Text
Her Çalışanın Bir Potansiyel Olduğuna İnanan Kurum Kültürü Oluşturmak
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneklere Yeni Alanlar Açıp Süreçlerde Özgür Bırakmalı
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler; İnovasyon, Güç, Kalite, Başarı ve Güven İstiyor
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneği Bulmak mı, Elde Tutmak mı?
14.10.2019
Alternate Text
Performans Odaklılıktan Gelecek Odaklılığa Evrilmek
14.10.2019
Alternate Text
Endüstri 4.0, İş Yapma Biçimlerimizi Değiştirdi
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımız, Bizim İçin Bir Kaynaktan Öte Kıymettir
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekli Çalışan Evet, Peki Ya Tutundurma?
14.10.2019
Alternate Text
İşgücünün Geleceğinde Yetenekli Çalışanların Yeri
14.10.2019
Alternate Text
Teknoloji Daha Yaratıcı İşlerle Uğraşmaya Zaman Kazandırıyor
14.10.2019
Alternate Text
Birimizin Gücü Hepimizin Gücünden Fazla Değildir
14.10.2019
Alternate Text
Y Kuşağı Çalışan Sayımız Her Geçen Yıl Artıyor
14.10.2019
Alternate Text
İnsana Yatırım, Geleceğe Yatırımdır
14.10.2019
Alternate Text
Eğitim ve Kariyer Planları Oluşturuyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Geleceğin İşgücüne Hazır Olmak
11.10.2019
Alternate Text
Deneyim Döngüsünün Gücüne İnanıyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Etkin İşe Alım Stratejisi Doğru Yeteneği Çeker
11.10.2019
Alternate Text
İş Gücü Stratejileri ve Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Kalite ve Nitelikli İstihdam Temel Sorunlarımızdan Biri
11.10.2019
Alternate Text
Orta ve Küçük İşletmelerde Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz