Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiTedarikçiler İle Birlikte Büyümek

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 9.06.2023 09:43:00

Otomotiv sektöründe projeler uzun dönemli ve fiyatlandırmalar ise sözleşmelere bağlıdır. Ekonomik koşullardaki münferit ve anlık değişikliklerde, tedarikçilerin sözleşme dışı talepleri olumlu karşılanmamaktadır.

 

Ahmet Demir

Maysan Mando
Satın Alma Süpervizörü 
 
Küreselleşmenin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğimiz günümüz dünyasında, değişimin en hızlı yaşandığı sektörlerin başında gelen otomotiv sektörü, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturmaktadır. 
 
Teknolojik gelişmelere yön veren, bulunduğu ekonomiye yüksek katma değer sağlayan sektör, dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ekonominin lokomotifi konumunda yer alıyor. Günümüzde sektör sürdürülebilirlik, dijitalleşme, mobilite, çevreci yaklaşımlar ve verimlilik gibi unsurlara göre gelişmeye devam ediyor.
 
Tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, döviz kurlarındaki hareketlilik, çip sorunu, ham madde fiyatlarındaki hızlı yükselişler, emisyon kriterleri, enerji ve iklim krizi gibi konular da sektörün üzerindeki baskı ve sorumluluğu daha da artırmaktadır.
 
Özellikle pandemi sonrası, dünyadaki diğer ülke ekonomilerinde olduğu gibi Türk ekonomisinde de en önemli sorunlardan biri enflasyondur. Enflasyon dinamik bir olgu olup; döviz dalgalanmaları, enerji fiyatları, ham madde fiyatları gibi çeşitli öğelerin birbiriyle ilişkisine dayanan bir olaydır. Enflasyon dönemlerinde; işletmeler kâr marjlarını koruyabilmek için satış fiyatlarını yükseltmekte, bu da talebin azalmasına ve müşteri kaybına yol açmaktadır. 
 
Otomotiv sektöründe projeler uzun dönemli ve fiyatlandırmalar ise sözleşmelere bağlıdır. Ekonomik koşullardaki münferit ve anlık değişikliklerde, tedarikçilerin sözleşme dışı talepleri olumlu karşılanmamaktadır. Bu sebeple, henüz proje başında detay kırılımlı ürün maliyet yapısının doğru oluşturulması ve ardından karşılıklı sorumluluklar somut olarak düzenlenerek sözleşmelerin kurulması, sürdürülebilir ticari ilişki için önemlidir.
 
Maysan Mando olarak, otomotiv sektöründe uzun yıllardır birlikte çalıştığımız tedarikçilerimiz ile sürdürülebilir iş ortaklıkları kurmak, onların gelişimine katkı sağlamak, büyürken tedarikçilerimizin de bizimle birlikte büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği ve iş fırsatını sağlamaktayız..

 

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz