Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiTicarette Yaşanan Zorluklar: Otomotiv

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 23.05.2024 07:49:00

Otomotiv üretimi ve tedarik zincirlerindeki zorlukların ve fırsatların kapsamını doğru bir şekilde değerlendirmek için ABB / AMS Otomotiv Üretimine Genel Bakış Araştırması yayınlandı.

 

Örsan ÖZER 

ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu Bölümü   Satış Müşteri Yöneticisi  

 

Otomotiv üretimi, bugüne kadar benzeri görülmemiş bir hızla değişiyor ve gelişiyor. Özellikle elektrifikasyona geçiş trendi ve bu hızlı dönüşümün getirdiği karmaşıklık, değişen beceri gereksinimleri, tedarik zincirinde yaşanan zorluklar, malzeme ve bileşen kıtlığı, artan maliyetler ve yeni teknolojik gelişmeler birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. 
 
Yakın zamanda, ABB Robotik olarak, AMS (Automotive Manufacturing Solutions) ile ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz küresel araştırmada, otomotiv ana ve tedarik sanayi firmalarından her düzeyde yönetim ve mühendislik profesyonellerinin sektörde yaşadığı zorluklar ve gelecekle ilgili görüşlerini aldık. Araştırma sonuçları da düşüncelerimizi doğrular düzeydeydi. 
 
Üretim zorlukları açısından önde gelen yanıtlar sırası ile şöyleydi: 'Artan işgücü maliyetleri ve beceri zorlukları' (yüzde 36), 'Tedarik zincirindeki aksaklıklar, parça kıtlıkları ve envanter yönetimi' (yüzde 35), 'Daha esnek ve modüler üretime geçiş' (yüzde 30), 'Artan malzeme ve bileşen fiyatları' (yüzde 26) ve 'Dijitalleşme ve veri yönetimi' (yüzde 25).¹ 
 
Bütün bu zorluklara rağmen günümüzde otomotiv sektöründe oldukça çetin bir rekabet yaşanıyor. Bu rekabet, bildiğimiz gibi gelişmiş pazarlarda yüksek teknolojiye sahip yeni model geliştirme, gelişmekte olan pazarlarda ise alım gücüne uygun araç üretimini zorunlu kılıyor. Özellikle doymuş pazarlarda, satışları müşteri eğilimleri belirliyor ve sık aralıklarla ürün geliştirme çok fazla önem kazanıyor. 
 
Otomotiv sektöründe gözlenen diğer gelişmeler ise, yaşanan bu rekabet sonucunda azalan karlılık marjları, kapasite fazlalığı, sürekli olarak artan Ar-Ge harcamaları ve elektrikli araçlara geçiş trendi ile birlikte yeni teknoloji kullanımına yönelik yüksek maliyetli yatırım gerekliliği. 
 
Tüm bu zorlukları göz ününde bulundurduğumuzda robotik ve otomasyonun otomotiv endüstrisinin geleceği için kritik öneme sahip olduğu düşünülürken, tedarik zincirindeki birçok şirketin dijitalleşme ve robot teknolojisinin sunduğu avantajlardan henüz yararlanamadığını da sektör tecrübelerimizden deneyimliyoruz. 
 
Sizlere yine aynı araştırmamızdan başka bir örnek verecek olursam; Katılımcılarımızın neredeyse tamamı (yüzde 97) otomasyon ve robot teknolojisinin önümüzdeki beş yıl içerisinde otomotiv endüstrisini dönüştüreceğine inanıyor. Benzer bir oran (%96) yazılım, dijitalleşme ve veri yönetiminin de eşit derecede önemli olacağını öngörüyor.² 
 
Otomotiv sektöründe karşılaşılan bir diğer zorluk ise enerji verimliliği. Araştırmamıza, Avrupa’dan katılan profesyonellerin yarısından fazlası (yüzde 53) artan enerji maliyetlerini en önemli üç endişelerinden biri olarak gösterdi; Asya'da ise bu oran %38.  
 
Artan enerji maliyetleri endişelerine karşı ABB olarak, enerji tüketimini azaltacak çözümlerimizi halihazırda pazara sunmuş olmak bize gelecekle ile ilgili büyük bir güven veriyor. 2019 yılından beri geliştirdiğimiz, OmniCoreTM yeni nesil robot kontrol ünitelerimiz, önde gelen yazılımlarımız ve daha hafif olarak tasarlanan ürünlerimiz ile robotlarımızda yüzde 20 oranında enerji verimliliği sağlıyoruz. 
 
1-2) Sonuçlar her bir yanıtı seçenlerin oranını yansıtmaktadır. Toplamların yüzde 100'den fazla olması nedeni, her katılımcının en fazla üç yanıt seçmesine izin verildiği içindir.
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz